Press Enter / Return to begin your search.

10 thoughts on “First Arrondissement: The Heart of Paris”

  1. Len sống ở đâu? Thế nào cô cũng phải đến xem Paris và một vài nơi của Pháp trước khi già đi không nổi nữa.

    1. Dạ đúng đó cô 🙂 Riêng Paris cũng phải hết vài ngày rồi vì có rất nhiều thứ để xem. Cô sống ở East Coast thì bay đến Pháp cũng chỉ mất 7-8 tiếng. Giao thông công cộng cũng tốt nên đi lại giữa các nơi cũng dễ.
      Cháu hiện tại đang sống ở Sài Gòn ạ. Hồi xưa đi học ở Hamburg thì mới đi được nhiều. Giờ loanh quanh Asia là chính 🙂

    1. Agree. Though it was my second visit, there are area that I haven’t seen yet. It would take days if you want to visit the museum thoroughly 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: