Press Enter / Return to begin your search.

10 thoughts on “First Arrondissement: The Heart of Paris”

  1. Len sống ở đâu? Thế nào cô cũng phải đến xem Paris và một vài nơi của Pháp trước khi già đi không nổi nữa.

    1. Dạ đúng đó cô 🙂 Riêng Paris cũng phải hết vài ngày rồi vì có rất nhiều thứ để xem. Cô sống ở East Coast thì bay đến Pháp cũng chỉ mất 7-8 tiếng. Giao thông công cộng cũng tốt nên đi lại giữa các nơi cũng dễ.
      Cháu hiện tại đang sống ở Sài Gòn ạ. Hồi xưa đi học ở Hamburg thì mới đi được nhiều. Giờ loanh quanh Asia là chính 🙂

  2. Indeed, the heart of Paris, so classical and beautiful. Best to selectively view the Louvre exhibits. The collection is massive.

    1. Agree. Though it was my second visit, there are area that I haven’t seen yet. It would take days if you want to visit the museum thoroughly 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: