Press Enter / Return to begin your search.

10 thoughts on “Jiufen: Seeking the Charm of Yesteryear”

  1. If you do, I would suggest visiting at late afternoon/night. The town looks more magical when they light up all the lanterns. The town is also less crowded after sunset 🙂

  1. Chắc ảo lắm hihi. Mình cũng tính ở lại chờ đèn lên, nhưng mà mưa quá. Cộng với toàn người là người nên thôi 🙂 Phải công nhận người Đài thích ăn thiệt. Đâu đâu cũng là hàng ăn, mà hàng nào cũng đông ấy.

   1. Hồi mới qua cũng shock cái này lắm, già trẻ lớn bé gì lúc nào cũng nghĩ tới ăn thôi, đi đường thấy ai cũng cầm đồ ăn đồ uống vừa đi vừa ăn là bình thường, sẵn sàng xếp hàng cả cây số để đợi mua, học sinh bạn bè này kia lên plan làm gì cũng ăn đầu tiên :))))))

  1. Chỗ này ko xa Taipei lắm đâu cô. Khi nào có dịp transist qua đây, có thời gian thì cô ghé qua. Town này nhỏ lắm, nên nửa ngày là đủ xem hết rồi. Nhưng mà chỗ này hơi bị đông. Hiện tại thì chắc là vắng rồi 🙂

 1. If only I had more time in Taipei during my trip back in 2013, I would probably have visited Jiufeng as well, and gone to one of those atmospheric teahouses.

  1. Hihi Jiufen might be less crowded back then. I cannot tell you about other teahouses, but Jiufen Teahouse is definitely worth a visit. The loose-leaf tea is pretty good. In my opinion, it tastes better than the tea bag. And also more eco-friendly 🙂

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

Travel Taipei Taipei Day Trips
%d