Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Lâu đài Marienburg: Đi tìm người đẹp ngủ trong rừng”

    1. Cháu cám ơn cô 🙂 Phải công nhận người xưa hay thật. Xây được những công trình này mà không có sự trợ giúp nào của máy móc. Mà toàn xây ở trên núi hoặc trong rừng sâu.

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

Germany’s Majestic Castles Discover Hanover
%d