Press Enter / Return to begin your search.

3 thoughts on “Review tour Sơ lược Na Uy”

    1. Tiếc quá 🙁 Đi mùa thu thì tha hồ đẹp. Lại còn mát nữa. Năm nay em cũng tính đi vùng Balkan. Mà nhờ cô Vi nên cũng ngồi nhà nhìn 4 bức tường.

Leave a Reply

%d bloggers like this: