Press Enter / Return to begin your search.

4 thoughts on “Review tour Sơ lược Na Uy”

  1. Đáng nhẽ thu này chị lang thang Nauy, tới Bergen, Oslo, đi tour Nutshell rồi Lofoten này mà cuối cùng ngồi vêu mỏ ở nhà gặm lương khô :((.

    1. Tiếc quá 🙁 Đi mùa thu thì tha hồ đẹp. Lại còn mát nữa. Năm nay em cũng tính đi vùng Balkan. Mà nhờ cô Vi nên cũng ngồi nhà nhìn 4 bức tường.

Leave a Reply

%d bloggers like this: