Press Enter / Return to begin your search.

3 thoughts on “Bờ Đông đảo Jeju: Sự tái sinh của một vùng đất”

    1. Dạ không có gì. Cháu mới phải cám ơn cô vì đã like mấy bài cũ này 🙂 Hi vọng cuối năm ra vaccine thì mọi chuyện sẽ khá hơn.

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: