Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Đài Bắc: Thành phố của sự tương phản”

  1. Vào 30/04 tới này, nhóm mình có chuyến tự túc sang Taipie, nhờ tham khảo nhiều bài viết của bạn mà nhóm mình thêm đam mê đi lịch. Giờ mong từ đây đến đó đừng dính vào cô vít là cả nhóm được quẩy rồi.

    1. Rất vui khi thấy blog của mình có thể giúp ích được cho bạn. Chúc bạn cùng cả nhóm một chuyến đi vui vẻ và nhiều sức khỏe 🙂

Leave a Reply

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: