Press Enter / Return to begin your search.

7 thoughts on “Đồng bằng sông Cửu Long: Đi tìm những di sản”

  1. Cháu có nhuận sắc không mà nhà cổ màu đẹp quá. Cô đến nhà của ông gì trong phim Người Tình thấy nó tiêu điều quá.

    1. Dạ màu thật đó cô, cháu không chỉnh gì cả 🙂 Người trông nhà nói là phần mặt tiền mới được sơn phết lại vào cuối năm 2019. Bên trong thì vẫn chưa trùng tu nhiều.

    1. Giờ chị nói em mới biết gốm đó có tên là Cây Mai đó chứ 🙂 Trước giờ em chỉ biết gọi nó là gốm Trung Hoa thôi. Công nhận họ làm tinh xảo thiệt!

      1. Thanks chị. Bài viết rất hữu ích. Đọc xong e mới biết mấy cái gốm này toàn hàng Made in Saigon đấy chứ 🙂

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: