Press Enter / Return to begin your search.

5 thoughts on “Quần thể Angkor: Dấu ấn của một vương triều vĩ đại”

  1. Bài rất hay, ảnh tuyệt đẹp. Chỗ này lý tưởng nhất là vào tháng 12 hay tháng 1. Tránh tháng 3, 4 vì nóng kinh hồn.

    1. Dạ đúng ạ. Cháu đi cuối tháng 4 đầu tháng 5. Chỉ đi từ lúc mặt trời chưa mọc cho đến khoảng 8 AM rồi về thôi. Đến tầm 9 AM thì nóng như trong sauna luôn 🙂

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d