Press Enter / Return to begin your search.

5 thoughts on “Hồ Ba Bể: Kì quan giữa núi rừng Bắc Kạn”

      1. Cô nhớ đâu kể đấy không theo thứ tự. Cô đi chùa Hương, Mai Châu Tam Cốc Ninh Bình, Sapa Hà Giang, đi ngang Yên Minh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, ngang đèo Mã Pí Lèng, Làng Cổ Đường Lâm, Hạ Long, Sơn Tây. Mỗi nơi một buổi, óc khi ở qua đêm. Vì chưa có kinh nghiệm nên đa số chỉ ngồi xe, không được xem nhiều. Tùy thuộc vào hướng dẫn viên, và đi tour nhiều người, mỗi người một ý nên không được biết chỗ nào cho thật tường tận. Hơi tiếc.

      2. Dạ đúng là hơi tiếc thật. Mấy chỗ đó mà có thời gian nhiều hơn thì tha hồ chụp ảnh. Vậy là cô Tám đi nhiều hơn cháu rồi. Phía Hà Giang cháu chưa đi. Nghe nói là đường xa và khó đi hơn. Mặc dù cháu ko lái, nhưng cũng có hơi sợ 🙂

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d