Press Enter / Return to begin your search.

13 thoughts on “Alsace: On the Beautiful Wine Route”

 1. What pretty French small towns! But to me Colmar really stands out for its vibrant colors, temptingly fresh produce, and colorful blooms. Yet another interesting post that makes me explore parts of France I’m not too familiar with.

  1. Thank you, Bama! Colmar is indeed a beautiful town. Did you know that the town is one of the Top 5 destinations for Christmas 2017? I think it landed at the 2nd position, after Zagreb in Croatia 🙂

  1. Definitely! You should plan visiting these towns during Christmas. They have some of the best Christmas markets in Europe 🙂 Autumn is also a good time because it’s the harvest season.

 2. I’m sighing longingly as I read your post and look at your gorgeous photos. This is such a beautiful region…like being in a fairy tale. We stayed in Hunawihr and loved seeing the storks.

  1. Dạ ko khó đâu cô. Colmar, Riquewihr hay Strasbourg đều là địa điểm du lịch nên mọi người hầu như đều biết nói tiếng Anh. Train information cũng đều được viết và thông báo bằng cả tiếng Pháp và Anh. Bus driver trên tuyến Alsace Wine Route cũng biết vài từ tiếng Anh, nhưng mà very limited 🙂 Nếu đi bus thì chủ yếu canh theo cái timetable thôi.

   1. Cám ơn cháu. Cô đến Nhật rồi và bây giờ đang suy nghĩ nên trở lại Nhật hay đi thăm nước khác. Trang của cháu làm cô mơ ước đi mãi đến những chân trời xa.

   2. Nước Nhật đẹp và sạch quá đúng không cô. Châu Âu đẹp cổ kính nhưng facility thì khó có thể so sánh được với Nhật. Nếu có dịp cô đi thử những vùng khác xem. Hokaido hay khu vực Chubu cũng đẹp lắm, nhưng cháu chưa có cơ hội đi 🙂 Nếu chán Nhật rồi thì có thể qua Hàn Quốc, cũng có nhiều thứ để xem và facility cũng rất tốt. Chỉ thua Nhật một xíu thôi.

Leave a Reply

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

Alsace Travel
%d bloggers like this: