Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Kí ức ngày hè ở thành phố Stockholm”

    1. Dạ mấy ảnh này chụp cũng lâu rồi (hình như 2014-2015) nên không được đẹp. Phải edit lại mới dám post. Cám ơn cô Tám đã khen 😀

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: