Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Thành phố Madrid: Có gì đặc biệt ở thủ đô Tây Ban Nha?”

    1. Em cũng vậy đó. Cảnh đẹp, thức ăn ngon, mà người dân cũng ko quá “lạnh” như mấy nước khác. Nhưng mà giấc mơ vượt biên chắc còn xa vời lắm chị ơi 🙁

Leave a Reply

%d bloggers like this: