Press Enter / Return to begin your search.

3 thoughts on “Những lâu đài ở thung lũng sông Loire”

    1. Cháu cảm ơn cô. Hồi cháu ghé Chambord thì người ta đang trùng tu lại. Hồ không có nước nên không thấy được cái ảnh phản chiếu. Có hơi tiếc 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: