Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Những lâu đài ở thung lũng sông Loire”

  1. Len chụp đẹp quá, y như carte postale.
    Đây là những nơi cô cũng rất thích, nhất là phía sau của Château de Chambord đẹp nhất khi phản chiếu dưới hồ nước.

    1. Cháu cảm ơn cô. Hồi cháu ghé Chambord thì người ta đang trùng tu lại. Hồ không có nước nên không thấy được cái ảnh phản chiếu. Có hơi tiếc 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: