Press Enter / Return to begin your search.

5 thoughts on “Milano: Thành phố của sự xa hoa”

    1. Em cũng vậy. Lần trước đi Ý mà chưa đi Rome (hơi nhục haha). Lúc đó vẫn còn cái suy nghĩ nghĩ lần khác đi cũng được. Hai nước này em thấy đồ ăn đều ngon. Không giống như mấy nước Đông Âu. Cứ tựa tựa nhau 🙂

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: