Press Enter / Return to begin your search.

4 thoughts on “Thành phố Nantes: Gặp gỡ một chú voi vô cùng đặc biệt”

    1. Họ làm chi tiết lắm ạ. Mình người lớn nhìn còn mê, nói gì trẻ em. Cháu nhớ có mấy em leo lên xong không chịu xuống 🙂

      1. Cô mà được cỡi voi như thế chắc cũng không chịu xuống 🙂 cứ tưởng tượng mình là (con cháu của) bà Trưng.

Leave a Reply

%d bloggers like this: