Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Thành Nijō và cuộc triển lãm Kimono Roboto”

  1. Gặp buổi triển lãm kimono này thật là hiếm có. Ảnh đẹp quá. Cô có đến đây, chụp ảnh nhưng không có tấm nào đẹp như thế này.

    1. Cháu cám ơn cô 🙂 Cháu cũng không ngờ là có một exhibition như thế ở trong thành. Người Nhật đúng là rất giỏi trong việc kết hợp giữa cái cũ và mới.

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: