Press Enter / Return to begin your search.

3 thoughts on “Thác Bản Giốc: Vẻ đẹp hùng vĩ giữa đại ngàn”

    1. E hên hơn chị 1 xíu. Hôm vừa đến, đi khảo sát thì được 15-20 phút nắng chiều. Ngày hôm sau quay lại định xem cầu vồng rồi chụp nhiều hơn, thì trời xám xịt 🙂

Leave a Reply

%d bloggers like this: