Press Enter / Return to begin your search.

2 thoughts on “Vịnh Hạ Long: Nơi Rồng Mẹ dừng chân”

  1. Vịnh Hạ Long là một trong những thắng cảnh thiên nhiên đẹp, quyến rũ nhất Việt Nam. Những lần thăm vịnh (2005, 2019), khi đến Hang Giấu Gỗ, nghe kể tương truyền thời Ngô Quyền hay thời nhà Trần là nơi cất giấu cọc chông gỗ dùng trong các trận thủy chiến chống ngoại xâm.

    1. Hang rộng thế mình nghĩ giấu cả một hạm đội gồm thuyền bè nhỏ chắc cũng được. Lại còn thông qua được với bên động Thiên Cung. Cứ tưởng tượng không biết đường, lạc vào giữa rừng đá này là đã tiêu rồi 🙂 Chưa cần phục kích hay gì hết.

Leave a Reply

error: Content is protected !!

Discover more from LEN Journeys

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: