Press Enter / Return to begin your search.

9 thoughts on “Kurashiki Bikan: The Town of Old Storehouses”

  1. Quán bán mì trông như trong phim ấy, Len! Đi như thế này mới đáng gọi là du hành ký. Cám ơn cháu.

    1. Quán đó đúng kiẻu Nhật ạ! Cảnh ở làng này ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh ạ. Cháu thấy VN tour organizer dở khi chỉ tập trung vào mấy cities để shopping. Đồ đạc thì mua đâu cũng được, nhưng cảnh đẹp thế này thì chắc chỉ thấy 1 lần trong đời.

  2. Kurashiki looks so different in the afternoon just before sunset as its streets seem to be deserted. When I was there all corners of the Bikan historical area were full of tourists, although most of them were Japanese. By the way, it’s lovely to see images of this part of Japan again. I didn’t know this place existed until the day my friend and I arrived in Okayama; that night a fellow diner told us about Kurashiki and convinced us to go there.

    1. Actually, I first know about Kurashiki by reading your blog 🙂 Before that, I haven’t even heard its name. Thanks for your wonderful post, I know about this charming town and was able to visit it on my first trip to Japan. It’s exactly what I want to see!

  3. Hay quá! Tớ thích tất cả những bài trong series Nhật của bạn. Tớ đang lên lịch trình chuyến đi Nhật và cũng chỉ muốn đến những thị trấn thành phố nhỏ như này! Cảm ơn thông tin của bạn nhiều!

    1. You welcome! Tớ chỉ mới đi có vùng Kansai thôi nên cũng chưa có nhiều thông tin lắm, nhưng nếu bạn cần hỏi gì thêm thì cứ tự nhiên 🙂

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Discover Chugoku
%d bloggers like this: